Македоника Литера

Аксиос ги дели приказните

Ленче Милошевска

Аксиос ги дели приказните
(роман)

150 мкд

      Дневнички инспириран, романескно напишан Аксиос ги дели приказните на Ленче Милошевска неотстапливо потврдува: Сите ние, заедно со нас и нашите блиски, нашиот катадневен интелектуален и емотивен свет и кога сме сами, сосема сами во планините – не сме сами, му припаѓаме на светот и на времето во кои сме. (Миле Неделковски)