Македоника Литера

Тао Те Кинг

Лао Це

ТАО ТЕ КИНГ

150 мкд

      Стар мистичен кинески текст во кој се содржат практични мудрости за обичниот човек но и за владетелот и кој претставува толкување на кинеската филозофија и религија. Се смета за базичната книга на таоистичката школа на кинеската филозофија.

      Ова фундаментално дело за кинеската филозофија, религија и традиција, освен во таоистичката школа, силно влијание извршило и врз други школи, а првенствено врз неоконфучијанизмот. Оваа древна книга е централна и за кинеската религија, па и за кинескиот будизам. Многу кинески уметници, поети, сликари, калиграфи, интелектуалци, па дури и обични луѓе, го користат „Тао Те Кинг“ како инспирација и појдовно сознание за светот. Влијанието на оваа книга е проширено и надвор од Источна Азија, постојат стотици преводи на други јазици и е меѓу најпреведуваните и најобјавуваните дела во светот. Се смета за една од највредните пишани цивилизациски траги на човештвото и има големо влијание врз духовниот и културниот живот повеќе од две илјади години.

      Нарачај