Македоника Литера

Конфучиј - ЛУН ЈИ (Мислења и беседи)

Конфучиј

200 мкд

205 стр./ 170x120

      „На петнаесет години кај мене се појави желбата за учење, на триесет јас веќе сам стоев, на четириесет немав никакви сомнежи, на педесет ја познавав Небесната волја, на шеесет знаев да раз­ли­кувам прав­да од неправда, на седумдесет можев да ги следам желбите на срцето без да отстапувам од правилата.“

      Вака го опишал својот живот еден од најголемите мисли­тели и мудреци на човечката цивилизација – Конфучиј. Неговото најпознато дело е „Лун Ји (мислења и беседи)“ – една од најголемите книги на мудриот ум.

      Нарачај