Македоника Литера

Наведување на филозофија

   Матко Стршен

   150 мкд

   85 стр./ A5 формат (200x140)

 

 

    „Наведување на филозофија“ е обид за повторно промислување на дијалози во филозофијата кои се одамна веќе изгубени, а кои се водат помеѓу Филозофот и Нефилозофот за темелните вредности на филозофирањето, коишто и самата филозофија, од Сократ преку Хегел па до денешни дни, само површно ги субсумира преку фигурата на чевларот или поточно, кај Платон и, особено, Аристотел (Protreptikos) – преку фигурата на владетелот.
 
          Со приказни и алегорија за најпознатите филозофски постулати и мислители, Матко Сршен ги прави поедноставни, блиски и разбирливи темелните вредности на филозофијата и за оние кои не се занимаваат со филозофијата. Ова е книга што наведува да се засака филозофијата.