Македоника Литера

Водич за заштита од короновирусната болест

 

 

  Симнете ја бесплатната е-книга

  Книгата „Водич за заштита од короновирусна болест" на Бирото за превенциjа од болести и контрола на Националната здравствена комисиjа на Народна Република Кина има за цел да се шират знаењата за ковид-19 и да се добие поjасна слика, за да можат луѓето да останат мирни и да бидат подобро подготвени за да се заштитат што повеќе.

 Книгата е бесплатна и може слободно да се превземе од погорниот линк.

  Водичот содржи илустрации и одговори за наjчесто поставуваните прашања, за тоа коj е новиот коронавирус, коj е наjефективниот начин за спречување и третман, што да направите ако се сомневате дека сте заразени, како да го заjакнете своjот имунитет и да преземете дополнителни заштитни мерки... Водичот содржи одговори и на низа други прашања што ќе го дополнат вашето знаење, како наjсилна здравствена превенциjа за вас и вашето семеjство.

   Освен електронската верзија во ПДФ објавена тука и слободна за превземање бесплатно, има и печатена верзија, која ќе биде објавена како специјален прилог во тробројот на дневниот весник „Нова Македонија“ од 15 април (петок).