Македоника Литера

Клучните концепти во кинеската мисла и култура, том 9

   150 ден.

   220 стр. / А5 (200 х 140) / 2021

   Двојазично издание - на македонски и на англиски јазик.

   Последен том од серијата.

   Оваа серија ги содржи најсуштинските мисли, концепти и фрази кои во период од неколку милениуми ги создал кинескиот народ и кои и денес се од суштинско значење за кинеската филозофија, хуманистичкиот дух, начинот на размислување и вредностите. Овие концепти и изрази се одраз на мудроста на кинескиот народ, на неговата длабока духовна потрага, како и на длабочината и широчината на неговата мисла. На кинескиот народ денес тие му служат како клуч за подобро разбирање на еволуцијата на својата древна филозофија и на развојот на својата литература, уметност и историја. За другите народи, пак, овие концепти ја отвораат вратата за разбирање на духовниот свет на современа Кина и на кинескиот народ.

       *

   Царот Вен од династијата Џоу го запрашал Ѓианг Таигонг: „Би сакал да прашам: кои се најважните работи во управувањето со една земја што мора да се направат за да ужива владетелот во почитта, а луѓето да имаат мир?“, Ѓианг Таигонг одговорил, „Само љубовта спрема луѓето“. Царот Вен прашал: „Како некој ги сака луѓето?“ Ѓианг Таигонг рекол: „Дозволете им на луѓето да се здобијат со профит и не ги попречувајте; помогнете им на луѓето да постигнат успеси и не ги уништувајте; дозволете им на луѓето да живеат и не им наштетувајте; дајте им на луѓето помош и не им ја земајте; дајте им на луѓето радост, а не страдање; направете ги луѓето среќни, а не лути.“ („Шесте стратегии“)