Македоника Литера

Разбирање на Кина: 100 клучни термини

 

 

200 ден.

128 стр., 200 х 140 мм, 2023

 

Толкување на кинеската мудрост во сто термини од аспект на „филозофската, историската и животната мудрост“. Содржи 21 термини филозофска мудрост, 34 историска мудрост и 45 термини од традиционалната кинеска медицина.

За полесно да се разбере „современа Кина“ треба продлабочено да се познава „традиционална Кина“, односно кинеските филозофски мисли, хуманистичкиот дух, начините на размислување и вредностите. Кинескиот народ се потпира на мудроста на своите предци и учи од нивниот дискурс, а странските читатели може да ја разберат современата Кина од аспект на кинеската мудрост.

 Сите термини доаѓаат од проектот „Собирање и комуникација на клучните концепти во кинеската мисла и култура со изградба на бази на податоци“ и од серијата книги „Клучните концепти во традиционалната медицина“ составена од Ли Џаогуо, Ву Ќинг и Синг Јуруи. Опфаќајќи ги филозофијата, историјата и животот, секој термин е претставен со неговото основно значење и конотација.

Книгата е поделена во три дела: филозофска мудрост, историска мудрост и животна мудрост.