Македоника Литера

Сеништа

Хенрик Ибзен

150 мкд.

94 стр./ A5 формат (200x140)

      „Сеништа“ е една од најзначајните драми на Ибзен, со критичен однос спрема општествените и индивидуалните морални норми, но истовремено е драма за темните места во менталната фигура на индивидуата.

      Ибзен воспоставува специфични односи и соодноси меѓу ликовите кои се движат во крајности – од конзервативните сфаќања до моралната ерозија.

      „Сеништа“ е драма за личните несреќи, ерозијата на моралот, гревовите, пороците, душевните состојби, копнежите, сеништата од минатото...

      Нарачај

Хеда Габлер

Хенрик Ибзен

200 мкд.

112 стр./ A5 формат (200x140)

      Контроверзна драма на Ибзен. Позната е и како 'женски' „Хамлет. Предизвикала жестоки полемики, одбивност и згрозување.

      Хеда не е „општ“ случај, зашто е посебна и не е типична жена. „Ја убија конвенциите и етикетирањата“ – на маргините на драмата за неа запишал Ибзен, кој прв ја третира жената како индивидуа, која дава отпор спрема традицијата, конвенциите, авторитетите и институциите. Драмата ја напишал во 1890 година, а...

РУР (Росумовите универзални роботи)

Карел Чапек

150 мкд.

102 стр./A5 формат (200x140)

      Во периодот од 1920 до 1927 година Чапек пишува романи и драми со утопистичка содржина. Речиси во сите се работи за некаков пронајдок, некакво техничко откритие, кое потоа е злоупотребено и е наменето за уништување на човештвото.

      Чапек ја согледува опасноста од таквите откри­ти­ја и од брзиот напредок во техниката кој, всушност, е побрз од човечкиот морал. Во овој жанр Чапек се разликува од другите светски писатели, зашто...

Бела болест

Карел Чапек

150 мкд.

102 стр./A5 формат (200x140)

      „Првиот поттик за оваа пиеса... ми ја даде темата на еден пријател лекар: доктор којшто открива нови зраци што уништуваат малигни тумори, наоѓа во нив зраци на смртта; со нивна помош станува автократ и лош спасител на светот.

      Од таа тема ми се врежа претставата за лекар, кој на еден својствен начин ја има во свои раце судбината на луѓето. Но во наше време има толку луѓе, коишто ја имаат или сакаат да ја имаат в раце судбината...

Пеликанот

Аугуст Стриндберг
ПЕЛИКАНОТ
150.00 ден.

       „Пеликанот“ е едночинка која има необична логика и визионерска фантастична сила и која потсетува на драмски дела со мотиви од митовите и бајките. Но намерата на Стриндберг не била да ја поетизира или романтизира егзистенцијата

 како во драмите со мотиви од бајките и приказните... Насловот на оваа пиеса произлегува од претстава во времето на Стриндберг, дека пеликанот им давал на своите младенчиња да цицаат крв. Стриндберг го превртува поимот и...