Македоника Литера

Имот

Федериго Тоци

200 ден.

174 стр./ A5 формат (200x140)

Прочитај извадок

   Со овој роман со кој Тоци влезе во историјата на италијанската литература, а критиката го споредуваше со Кафка и со Достоевски и се смета за значајно дело на италијанската литература од првите децении на 20 век. Во „Имот“ тој го опишува светот на немирот, неспокојот и стравот предизвикани од контактот со реалноста којашто е заканувачка, мрачна, агресивна.Тоа е свет составен од трауми, отворени рани, длабоки повреди на личноста, каде што несовесните личности се подложни на влијанија и се однесуваат нелогично и со несвесни импулси.

Тоци раскажува интригантна и смела приказна. Во романот „Имот“, Федериго Тоци се обидува да се наврати, иако без да ги негира неговите претходни иновации, на потрадиционалните стил и форма. Делото на Федериго Тоци го открива вкусот на најдобрата италијанска фантастика. „Имот“ завршува телеграфски, но страниците што го подготвуваат крајот на делото ѝ припаѓаат на големата литература.

Гордиот Дабидеш

Ирена Доускова

 200 ден.

150 стр. / A5 формат (200x140)

Прочитај извадок

   „Гордиот Дабидеш“ е едно од најпознатите чешки прозни дела на 21 век, извонредно успешен и познат бестселер со повеќе изданија на чешки јазик и е преведен на петнаесетина јазици. Неговата сценска адаптација долго време се изведува во чешките театри и често е прикажувана на чешката телевизија.
„Гордиот Дабидеш“ е најуспешната...

Tивко рушење

Ивица Пртењача

150 ден.

134 стр. / A5 формат (200x140)

Прочитај извадок

  Романот „Тивко рушење“ претставува тематско и мотивско продолжение на неговиот награден роман „Брдо“.

  Во „Тивко рушење“ авторот повторно се качува на „брдо“, но овојпат тоа се наоѓа во еден трошен стан во една загрепска улица. Главниот јунак, молер со диплома професор по литература, со својот помошник треба да ги истружат ѕидовите на еден стан и повторно да ги обојат. Се чини дека тоа е работа по негова мерка...

Теорија на чудноста

  Павла Хоракова

350 ден.

302 стр. / A5 формат (200x140), 2020 г.

Прочитај извадок

 Награда „Магнезија литера“ за најдобра проза во 2019 година.

   Романот „Teорија на чудноста" претставува брилијантно прикажана потрага по длабокото значење на животот. Во него опишани се неколку месеци од животот на Ада Сабова, нестереотипна, млада, урбана интелектуалка, која се обидува да ги балансира приватниот живот и кариерата. Разочарана од врските, од предвидливиот модел на својот живот, а најмногу...

За тоа ли беше сè?

Евтим Евтимов

 150 ден.

 220 стр. /A5 формат (200x140)

Прочитај извадок

    Романот „За тоа ли беше сè“ од познатиот бугарски писател Евтим Евтимове напишан со современ стилски израз и со вешто изведена структура. Во основа е политички роман, но тој, пред сè, е постмодерно егзистен­ци­јален, во кој на еден суптилен начин авторот говори за човечката судбина, за страдањата на човекот поради политичките парадокси. 

   Дејството е сместено во бугарскиот политички контекст по Втората...