Македоника Литера

За жените

Бинг Син

250 мкд .

171 стр./ A5 формат (200x140)

Прочитај извадок

    Бинг Син е најпознатата фигура на ’женското писмо‘ во кинеската литература на 20 век. Во оваа книга ја раскажува сопствената верзија на феминизмот. И го поставува прашањето: Дали мажите или жените се поквалификувани да зборуваат за проблемите на современите жени?
    Оваа книга содржи раскази за различен тип жени и кои нудат различни претстави за
жените, а во кои се оформува ставот за жените во целина.

    Приказните се раскажани од машки наратор, факт што авторката го прикрива до 1980
година, кога превезот за тоа го симнува во предговорот на третото издание на книгата.
Својот оригинален стил го комбинира со поетичниот израз кој е истакнат во класичната
кинеска лирика, со наративен реализам, во луцидна и провокативна синтеза.
    „За жените“ покажува дека феминизмот на Бинг Син може да се разгледува во однос на
нејзината употреба на нарацијата како ироничен трик. Софистицираниот машки наратор кој гоприкрива полот на авторот функционира суптилно за да го поткопа машкиот авторитет и неговата појава на апсолутно господарење.

    Во предговорот на второто издание, напишан во 1945 година, Бинг Син го изразува своето мислење дека поверојатно „господата“ повеќе ќе ја читаат нејзината
книга отколку жените. Шеснаесетте текстови што ја формираат збирката како целина нудат
различни претстави за жените. Првите две приказни се особено важни во однос на поставените
прашања, како и за ставот кон жените во целина.

СУДБИНА

Луис Коуперус

200 мкд.

150 стр./ A5 формат (200x140)

Прочитај извадок

      Романот „Судбина“ (1890) е роман за пријателството, но и за фатализмот. Приказната се однесува на двајцата пријатели – Франк Вестхофе и Роберт ван Маерен. Кога една зимска ноќ Ван Маерен се наоѓа во Лондон и скита по улиците без скршена пара во џебот, неговиот стар пријател Франк великодушно му ја отвора вратата на својот дом и штедро дели сѐ со него.

   И покрај дијаметралните разлики меѓу нив, двајцата...

Адам и Ева

Ливиу Ребреану

300 мкд.

288 стр./ A5 формат (200x140)

Прочитај извадок

      „Адам и Ева“ е едно од ремек-делата на големиот романски писател на 20 век Ливиу Ребреану (1885 – 1944). Ова е љубовен роман, но главната тема е верувањето во реинкарнацијата, односно метемпсихозата. Архетипска и андрогена двојка се бара и се надополнува во седум многу различни историски периоди. Главниот лик на романот, Тома Новак...

Blue moon

 

  Дамир Каракаш

  BLUE MOON

  150 мкд.

  120 стр./ A5 формат (200x140)

  Прочитај извадок

     Романот на хрватскиот писател Дамир Каракаш „Blue moon“ претставува предвоен роман од повоената хрватска книжевност. Авторот следи еден фанатичен рокер, пропаднат загрепски студент од провинција, на самиот крај на осумдесеттите години на дваесеттиот век.

   

Во својата егзистенцијална изгубеност се...

Здивена

 Марина Шур Пухловски

200 мкд.

198 стр./ A5 формат (200x140)

Прочитај извадок

 

    „Здивена“ е роман кој ја разјаснува разликата меѓу заљубеноста и љубовта, односно е антиљубовен роман. Во него е раскажана приказна за „животот кој минува низ прстите“ и за љубовта во време на скудност и за времето без љубов.

   Пишуван во јас-форма, како интимна исповед и со прецизна нарација, овој роман покажува дека вљубеноста, таа состојба на првобитна...