Македоника Литера

За македонцките работи

Крсте П. Мисирков

ЗА МАКЕДОНЦКИТЕ РАБОТИ / 

Über Makedonische Angelegenheiten

(на германски јазик)

Превод: проф. д-р Волф Ошлис  

150 мкд

      Книгата на Крсте Петков Мисирков „За македонцките работи“ на германски јазик ја преведе проф. д-р Волф Ошлис од Германија, кој е автор и на обемниот аналитичен и студиозен предговор.

      Делото на Крсте Петков Мисирков „За македонските работи“ е едно од темелните дела за македонската литература, култура, национална самобитност и идентитет. Тоа има фундаментална улога во самосознанието и самоорганизирањето на македонскиот народ во борбата за сопствен национален развој и сопствена држава. „За македонските работи“ е едно од делата што се посебно значајни за македонската самобитност и за македонската афирмација и несомнено е дека објавувањето на ова дело на други јазици е од исклучително значење за афирмација на историската вистина за Македонија. На корицата е објавена стара географска карта на Македонија од околу 1750 година изработена од Антон Бишинг, а картата е една од многуте од колекцијата на Ошлис на стари германски карти за Македонија. Волф Ошлис (Wolf Oschlies) е познат македонист, славист, политички научник, новинар и експерт за Источна Европа. Роден е во 1941 година во Конигсберг. Студирал славистика на универзитетот во Хамбург. Од 1973 бил вработен во Центарот за аналитика во германската сојузна влада. Исто така работел и во Институтот за источнонаучни и меѓународни студии во Келн. Од 1977 до 2006 работел и предавал како професор на Универзитетот во Гизен. Денес е публицист за Источна Европа и пишува редовно за мрежниот весник Евроазиски магазин и Пруски алгемајне цајтунг. Континуирано објавува статии посветени на Македонија. Проф...

Речник на древни зборови од творештвото на Светлана Христова Јоциќ

Љубинка Донева

Речник на древни зборови од творештвото на Светлана Христова Јоциќ

150 мкд

      Како ретко кој македонски автор во македонската литература, Светлана Христова Јоциќ употребува ретка, архаична, односно древна лексика и на тој начин, како ретко кој автор, таа го возобновува значењето на старите и подзаборавени зборови, им дава лирско значење и лирска боја. 

      Ги негува и ги применува во уметничката литература, но истовремено во духот на таа лексика создава...

Тао Те Кинг

Лао Це

ТАО ТЕ КИНГ

150 мкд

      Стар мистичен кинески текст во кој се содржат практични мудрости за обичниот човек но и за владетелот и кој претставува толкување на кинеската филозофија и религија. Се смета за базичната книга на таоистичката школа на кинеската филозофија.

      Ова фундаментално дело за кинеската филозофија, религија и традиција, освен во таоистичката школа, силно влијание извршило и врз други школи, а првенствено врз неоконфучијанизмот. Оваа древна книга е централна...

Театарот во Македонија од почетоците до ослободувањето

Ристо Стефановски
Teaтарот на Македонија (од почетоците до ослободувањето)
(второ дополнето издание)
900.00 ден.
           Овој историографско-театролошки труд е, всушност, дополнето издание на првата книга од 1990 година на Ристо Стефановски од неговата повеќетомна едиција за историјата на македонскиот театар.

Ова второ издание е значително пообемно и збогатено со повеќе сознанија за личностите и за другите празнини во огромниот период кој е обработен, од антиката до крајот на Втората...