Македоника Литера

Сонце на дирек

Илинденка Петрушева
150.00 ден.

139 стр. / 240x170

Во оваа книга се раскажани животните приказни на дел од првите македонски филмски дејци, односно за македонските филмски сонувачи од првата половина на 20 век: Пане Напески, Михаил Пема, Ристо Зердески – Зерде, Кирил Миноски – Мината, Благоја Поп Стефанија, Лазар Кртев, Матеа Ристоски, Илија Џонов и Благоја Дрнков. Овие приказни, кои се раскажани со сиот раскош за духот на времето, за душата на тие мали – големи луѓе и за нивниот сон наречен филм, покажуваат дека Македонија пред Втората светска војна не била au bout du monde во кинематографијата.

Клучните концепти во кинеската мисла и култура, том 6

 

  Група автори

  150 мкд

    Двојазично издание - на македонски и на англиски јазик

    Целите на проектот се да ги одберат концептите во кинеската мисла и култура кои ги одразуваат карактеристиките на традиционалната култура на земјата и начинот на размислување на кинескиот народ и кои ги отелотворуваат основните вредности на Кина; објективно и прецизно дефинирање на концептите во концизен, лесен за разбирање јазик; и да ги поттикнат владините канцеларии, општествените организации и...

Основите на будизмот-прашања и одговори

Џао Пичу

250 мкд

 

       Во форма на прашања и одговори, книгата упатува и одговара речиси на сите прашања покренати од будизмот во текот на изминативе 2500 години. Книгата на читателите лаици им дава правилен вовед во будизмот, додека пак на научниците има дава насоки за подлабоко проучување на будизмот. Таа, исто така, на луѓето на коишто кинескиот не им е мајчин јазик, а сакаат да учат за будизмот, особено за кинескиот будизам, им дава сеопфатен преглед.
...

Клучните концепти во кинеската мисла и култура, том 5

 

  Група автори

  150 мкд

 

     Двојазично издание - на македонски и на англиски јазик.

     Целите на проектот се да ги одберат концептите во кинеската мисла и култура кои ги одразуваат карактеристиките на традиционалната култура на земјата и начинот на размислување на кинескиот народ и кои ги отелотворуваат основните вредности на Кина; објективно и прецизно дефинирање на концептите во концизен, лесен за разбирање јазик; и да ги поттикнат владините канцеларии, општествените организации...

Дхаммапада,мудроста на Буда

 

   

   150 мкд

     „Дхаммапада“, чиешто авторство му се припишува на самиот Буда, е еден од најпознатите и најважните текстови од будистичката литература напишан на пали јазикот, кој ги утврдува основните етички принципи и го полага филозофскиот фундамент на раниот будизам. Вклучен е како составен но целосно независен дел во средниот дел Сута-питака од Типитака, т.е. од будистичкиот Пали канон.

   

...