Македоника Литера

Окрлавени мисли

  Атанас Крлевски

  150 мкд.

   Книгата „Oкрлавени мисли" содржи оклу 300 одбрани афоризми, поделени во три тематски дела (насловени со афоризми), а придружени со поговори на рецензентите на книгата Љупка Цветанова и Ристо Филчевски. Афористичките книги се ретки изданија во македонското издаваштво, а Крлевски пред две години ја објави и книгата „Крлевизми".

 

  Атанас Крлевски (1956 година - Ташкент, Узбекистан, живее и работи во Велес) афоризми пишува три и пол децении, автор е на многу антологиски афоризми, наградуван е во земјата и во странство и е застапуван во меѓународни антологии. Објавувал во „Остен“, „Студентски збор“, „Млад борец“, „Македонски остен“, а денес соработува во повеќе печатени и електронски сатирични списанија и потрали во земјата и во странство, Меѓу другото, застапен е во Антологијата на македонскиот афоризам (2007) подготвена од Васил Толевски и во Антологија: Афоризми и афористичари 

По трагите на древните цивилизации

Искра Тасевска Хаџи-Бошков

300 мкд.

289 стр./ A5 формат (200x140)

Прочитај извадок

     Во книгата се синтетизирани разновидните проучувања кои се однесуваат на најдревните културни традиции, писма и литератури. Книгата овозможува детален увид во специфичностите на одделните цивилизации, а посебно на древните литератури кои им припаѓаат на тие цивилизации. Во неа се опфатени месопотамската, египетската, индиската и хеленската цивилизација. Посебно се обработени најрепрезен...

Мудроста на Конфучиј: Научете да бидете врвен лидер

Каспер Ших

300 мкд.

188 стр./ A5 формат (200 x 140)

Прочитај извадок

   „МУДРОСТА НА КОНФУЧИЈ. Научете да бидете врвен лидер“ од Каспер Ших е врвна книга за врвно лидерство, заснована на доблестите на конфучијанската мудра мисла.  Станува збор за поучна книга заснована на доблестите на конфучијанската мудра мисла. На едноставен јазик книгата ги објаснува длабоките теории за развој и за управување, засновани на вредностите на „Аналектите“ на Конфучиј, поставувајќи го патот до успехот за...

Шаманизмот во македонската народна традиција

  Ана Витанова-Рингачева

  400 мкд

  Прочитај извадок

    „Шаманизмот во македонската народна традиција“ е научен труд со повеќеслојна структура и
содржина. На крајот се објавени и фолклорисички и етнографскии прилози.
Овој труд го претставува шаманизмот како културен и религиозен феномен, во неговите
основни историски и културни видови, почнувајќи од неговата генеза, па сè до неговата
рефлексија врз...

Цветен пазар

  Атанас Крлевки

  

 

    „Цветен пазар“ на македонскиот афористичар Атанас Крлевски содржи близу 400 афоризми посветени на жената, а поделени во два циклуса: „Една жена – цвет, две жени – букет“, три жени – цветен пазар!“ и „ Бракот е последната глупост на ергенлакот“, а на крајот се објавени осврти за афоризмите на Крлевски од Ана Витанова-Рингачева, Душко Кралевски и Сашо Бетоски.

   

„Жената...