Македоника Литера

Од трезорот на Охридската архиепископија

Белешки за светите твари и уметничките дела

Снежана Филипова

400 ден.

138 стр. / формат Б5 (240 х 170), 2021

   Книга за изгубеното и украденото богатство на македонската црква, за најзначајните уметнички дела, инсигнии и предмети на применетата уметност кои некогаш биле дел од трезорот на Охридската архиепископија, а денес се распрснати главно во неколку музеи во соседството. Книга за значајни примероци на црковен вез, реликвии, крипти, мали иконки, енколпиони..., но и за: раната црква во Македонија, културните и епископски центри во Македонија во времето на Јустинијан, ранохристијанските, средновековните и нововековните светци и маченици од Македонија.

„За македонскиот XIX век“: радиоинтервјуа со Славчо Ковилоски

Славчо Ковичоски, Свето Стаменов

300 ден.

176 стр. / A5 формат (200x140)

Прочитај извадок

Книгата  содржи девет обемни авторизирани интервјуа со д-р Славчо Ковилоски, водени од новинарот на Македонското радио Сето Стаменов во рамките на програмата „Актуелно“, на теми поврзани со македонската книжевност и култура и, воопшто, со состојбите во Македонија од овој период.

Темите на интервјуата се разновидни и, меѓу другото, се однесуваат на Крсте Петков Мисирков и неговото место во...

Вовед во кинеската култура

   

  Је Ланг

  Џу Лиангџи

  300 ден.

  276 стр. / A5 формат (200 x 140), 2020

  Прочитај извадок


   Книгата е монографско илустирано издание за кинеската култура: Лао Це. Таоизам. Конфучиј. Конфучијанство. Сун Цу. Храмот на Небото. Филозофијата на животот. Еколошка естетика. Кинеското писмо. Свилата. Патот на свилата. Навигација. Големиот кинески ѕид. Забранетиот град. Теракотната армија. Будизам. Калиграфија. Древна уметност. Музика. Кинеско сликарство. Порцелан. Кинески градини...

Така зборуваше Лао Це:Тао Те Кинг – нов превод со коментари

   Чарлс Ќ. Ву

   250 ден.

   349 стр. / A5 формат (200 x 140), 2020

   „ТАКА ЗБОРУВАШЕ ЛАО ЦЕ: нов превод со коментари на Тао Те Кинг“ е книга од Чарлс Ќ. Ву, кинеско-американски универзитетски професор и експерт за таозимот и кинеската култура.
 Книгата е двојазична, на македонски и на англиски јазик, а поглавјата од „Тао Те Кинг“ се објавени и на кинески јазик. Во обем од 352 страни, книгата е издание исполнето со мудростите на еден од најголемите кинески филозофи.

...

НАСКОРО „ТАКА ЗБОРУВАШЕ ЛАО ЦЕ: НОВ ПРЕВОД СО КОМЕНТАРИ НА ТАО ТЕ КИНГ“ ОД ЧАРЛС Ќ. ВУ,

 

 Чарлс Ќ. Ву

„ТАКА ЗБОРУВАШЕ ЛАО ЦЕ: нов превод со коментари на Тао Те Кинг"

Eксклузивна предпродажна цена: 150 ден.

    Наскоро ќе излезе од печат книгата „ТАКА ЗБОРУВАШЕ ЛАО ЦЕ: нов превод со коментари на Тао Те Кинг“ од Чарлс Ќ. Ву, кинеско-американски универзитетски професор и експерт за таозимот и кинеската култура.
   Книгата ќе биде двојазична книга, на македонски и на англиски јазик, а поглавјата од „Тао Те Кинг“ се објавени и на кинески јазик.
ЦЕНА ВО ПРЕТПРОДАЖБА...