Македоника Литера

Клучните концепти во кинеската мисла и култура том1

   Група автори

   

   150 мкд

 

    Двојазично издание – на македонски и на англиски јазик. Оваа серија ги содржи најсуштинските мисли, концепти и фрази кои во период од неколку милениуми ги создал кинескиот народ и кои и денес се од суштинско значење за кинеската филозофија, хуманистичкиот дух, начинот на размислување и вредностите.

   

      Овие концепти и изрази се одраз на мудроста на кинескиот народ, на неговата длабока духовна потрага, како и на длабочината и широчината на неговата мисла. Отелотворени во овие концепти, тие станаа еден вид „жив ген“ на кинеската култура нација. На кинескиот народ денес тие му служат како клуч за подобро разбирање на еволуцијата на својата древна филозофија и на развојот на својата литература, уметност и историја. За другите народи, пак, овие концепти ја отвораат вратата за разбирање на духовниот свет на современа Кина и на кинескиот народ.

    Ова е серија за кинеските мудрости, односно цитати и појаснувања од кинеската класична и современа мисла кои се однесуваат на класичната кинеска филозофија, литературата, уметностите, културата, историјата и традицијата, односно серијата претставува сублимат од којшто може многу добро да се запознае кинеската цивилизација. Овие „Клучни концепти на кинеската мисла и култура“, всушност, го даваат клучот зошто кинеската цивилизација е најдолгата жива цивилизација и зошто и денес е многу моќна и просперитетна.

Наведување на филозофија

   Матко Стршен

   150 мкд

   85 стр./ A5 формат (200x140)

 

 

    „Наведување на филозофија“ е обид за повторно промислување на дијалози во филозофијата кои се одамна веќе изгубени, а кои се водат помеѓу Филозофот и Нефилозофот за темелните вредности на филозофирањето, коишто и самата филозофија, од Сократ преку Хегел па до денешни дни, само површно ги субсумира преку фигурата на чевларот или поточно, кај Платон и, особено, Аристотел (Protreptikos) – преку фигурата на...

Чуанг Це - БЕЗГРИЖНО ТАЛКАЊЕ

Чуанг Це

150 мкд

115 стр./ 170x120

      „Еднаш јас, Чуанг Це, сонував дека сум пеперутка – среќна пеперутка, која леташе задоволно наоколу без да биде свесна дека е Чуанг Це. Одеднаш, јас се разбудив и видов дека јас сум Чуанг Це.

      И јас сега не знам дали јас сум Чуанг Це кој сонуваше дека е пеперутка или сум пеперутка која сонува дека е Чуанг Це. А помеѓу Чуанг Це и пеперутката, несомнено, постои разлика. Ете тоа е она што се нарекува преобразба на нештата.“ Преобразбата на...

Анабаса

Ксенофонт

300 мкд,

224 стр./ A5 формат (200x140)

      Ксенофонт (о. 430-355 г. ст.е.) е еден од тројцата најголеми хеленски историографи (покрај Херодот и Тукидид) автори кои ги одбележуваат почетоците на хеленската, и на европската вештина на пишување историја. „Анабаса“е едно од најубавите негови дела и неодминлив извор за изучувањето на античкиот период. Во него авторот го опишува походот на персискиот принц Кир против сопствениот брат Артаксеркс, за превласт за персискиот...

Почетоците на кинеската цивилизација

Ли Чи

200 мкд.

186 стр. / A5 формат (200x140)

      По близу шест децении од поставувањето на темелите на кинеската археологија, сè уште во Кина доминираа размислувањата, постулатите и концепциите на Ли Чи (1896 – 1979).

      По дипломирањето, од елитната академија „Тсингхуа“ Ли Чи бил испратен во Соединетите Американ­ски Држави да студира психологија и социологија. Но таму тој се запознал со антропологијата и антрополошките книги и бил фасциниран од овој предмет, за кој претходно немал...