Македоника Литера

Основите на будизмот-прашања и одговори

Џао Пичу

250 мкд

 

       Во форма на прашања и одговори, книгата упатува и одговара речиси на сите прашања покренати од будизмот во текот на изминативе 2500 години. Книгата на читателите лаици им дава правилен вовед во будизмот, додека пак на научниците има дава насоки за подлабоко проучување на будизмот. Таа, исто така, на луѓето на коишто кинескиот не им е мајчин јазик, а сакаат да учат за будизмот, особено за кинескиот будизам, им дава сеопфатен преглед.
 
          „Основите на будизмот: прашања и одговори“ е плод на долгогодишното проучување на будизмот од страна на Џао Пучу, кој е еден од најголемите експерти за будизмот во Кина. Книгата содржи пет поглавја: Буда и потеклото на будизмот, Суштината на буда дхама и будистичката канонска литература, Сангхата и следбениците на Буда, Подемот, падот и воскреснувањето на будизмот во Индија и Ширењето, развојот и еволуцијата на будизмот во Кина. Повеќето будистички термини во оваа книга се дадени и на оригиналниот пали јазик и во превод. Некои будистички термини во оригиналниот кинески текст се дадени или на пали или санскрит, но овде, во ова издание, по избор на авторот, се дадени само на пали. Причината за оваа промена е поради тоа што будистичките текстови се појавиле најпрвин на пали, а подоцна на санскрит. Во текстот се користат двете кратенки: с. (санскрит) и п. (пали). На крајот на книгата е објавен додаток со будистички термини на пали, македонски и на кинески јазик.
 

Клучните концепти во кинеската мисла и култура, том 5

 

  Група автори

  150 мкд

 

     Двојазично издание - на македонски и на англиски јазик.

     Целите на проектот се да ги одберат концептите во кинеската мисла и култура кои ги одразуваат карактеристиките на традиционалната култура на земјата и начинот на размислување на кинескиот народ и кои ги отелотворуваат основните вредности на Кина; објективно и прецизно дефинирање на концептите во концизен, лесен за разбирање јазик; и да ги поттикнат владините канцеларии, општествените организации...

Дхаммапада,мудроста на Буда

 

   

   150 мкд

     „Дхаммапада“, чиешто авторство му се припишува на самиот Буда, е еден од најпознатите и најважните текстови од будистичката литература напишан на пали јазикот, кој ги утврдува основните етички принципи и го полага филозофскиот фундамент на раниот будизам. Вклучен е како составен но целосно независен дел во средниот дел Сута-питака од Типитака, т.е. од будистичкиот Пали канон.

   

...

Клучните концепти во кинеската мисла и култура том 4

 

  Група автори

  150 мкд

     Двојазично издание - на македонски и на англиски јазик. Овој проект, всушност, е реализиран на државно ниво во Кина. „Клучните концепти во кинеската мисла и култура“ ја сочинуваат суштината на тоа што се смета за најдоброто во традиционалната кинеска култура.          Точното дефинирање на основните концепти на Кина и уште подоброто споделување на кинеската мисла и културните концепти со светот за современа Кина се важен начин за зачувување на културниот...

Речник на хомонимите меѓу македонскиот и турскиот јазик

 

   Филиз Мехметоглу

   200 мкд

   152 стр., А5 (200 х 140), 2018

    „Речник на хомонимите помеѓу македонскиот и турскиот јазик“ е прв научен и лексикографски труд и прва публикација за хомонимите меѓу овие два јазика Речник е, всушност, адаптирана верзија за печатење на истоимената магистерска теза на авторката којашто беше одбранета, во 2015 година, на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Овој труд е составен од два дела...