Македоника Литера

Водич за заштита од короновирусната болест

 

 

  Симнете ја бесплатната е-книга

  Книгата „Водич за заштита од короновирусна болест" на Бирото за превенциjа од болести и контрола на Националната здравствена комисиjа на Народна Република Кина има за цел да се шират знаењата за ковид-19 и да се добие поjасна слика, за да можат луѓето да останат мирни и да бидат подобро подготвени за да се заштитат што повеќе.

 Книгата е бесплатна и може слободно да се превземе од погорниот линк.

  Водичот содржи илустрации и одговори за наjчесто поставуваните прашања, за тоа коj е новиот коронавирус, коj е наjефективниот начин за спречување и третман, што да направите ако се сомневате дека сте заразени, како да го заjакнете своjот имунитет и да преземете дополнителни заштитни мерки... Водичот содржи одговори и на низа други прашања што ќе го дополнат вашето знаење, како наjсилна здравствена превенциjа за вас и вашето семеjство.

   Освен електронската верзија во ПДФ објавена тука и слободна за превземање бесплатно, има и печатена верзија, која ќе биде објавена како специјален прилог во тробројот на дневниот весник „Нова Македонија“ од 15 април (петок).

Окрлавени мисли

  Атанас Крлевски

  150 мкд.

   Книгата „Oкрлавени мисли" содржи оклу 300 одбрани афоризми, поделени во три тематски дела (насловени со афоризми), а придружени со поговори на рецензентите на книгата Љупка Цветанова и Ристо Филчевски. Афористичките книги се ретки изданија во македонското издаваштво, а Крлевски пред две години ја објави и книгата „Крлевизми".

 

  Атанас Крлевски (1956 година - Ташкент, Узбекистан, живее и работи во...

По трагите на древните цивилизации

Искра Тасевска Хаџи-Бошков

300 мкд.

289 стр./ A5 формат (200x140)

Прочитај извадок

     Во книгата се синтетизирани разновидните проучувања кои се однесуваат на најдревните културни традиции, писма и литератури. Книгата овозможува детален увид во специфичностите на одделните цивилизации, а посебно на древните литератури кои им припаѓаат на тие цивилизации. Во неа се опфатени месопотамската, египетската, индиската и хеленската цивилизација. Посебно се обработени најрепрезен...

Мудроста на Конфучиј: Научете да бидете врвен лидер

Каспер Ших

300 мкд.

188 стр./ A5 формат (200 x 140)

Прочитај извадок

   „МУДРОСТА НА КОНФУЧИЈ. Научете да бидете врвен лидер“ од Каспер Ших е врвна книга за врвно лидерство, заснована на доблестите на конфучијанската мудра мисла.  Станува збор за поучна книга заснована на доблестите на конфучијанската мудра мисла. На едноставен јазик книгата ги објаснува длабоките теории за развој и за управување, засновани на вредностите на „Аналектите“ на Конфучиј, поставувајќи го патот до успехот за...

Шаманизмот во македонската народна традиција

  Ана Витанова-Рингачева

  300 мкд

  Прочитај извадок

    „Шаманизмот во македонската народна традиција“ е научен труд со повеќеслојна структура и
содржина. На крајот се објавени и фолклорисички и етнографскии прилози.
Овој труд го претставува шаманизмот како културен и религиозен феномен, во неговите
основни историски и културни видови, почнувајќи од неговата генеза, па сè до неговата
рефлексија врз...