Македоника Литера

Клучните концепти во кинеската мисла и култура, том 7

150 ден.

200 стр., / А5 (200 х 140) / 2021

   Двојазично издание - на македонски и на англиски јазик.

   Концептите, мислите, цитатите и појаснувањата се однесуваат на класичната кинеска филозофија, литературата, уметностите, културата, историјата и традицијата, односно серијата претставува своевиден сублимат за запознавање на кинеската цивилизација. Овие „Клучни концепти на кинеската мисла и култура“, всушност, го даваат клучот на прашањето зошто кинеската цивилизација е најдолгата жива цивилизација и зошто и денес е многу моќна и просперитетна. „Клучните концепти во кинеската мисла и култура“ ја сочинуваат суштината на тоа што се смета за најдоброто во традиционалната кинеска култура и се напишани со пристапен стил и јазик за широк круг на читатели.

На север од егејскиот свет

Драги Митревски

450 ден.

202 стр., формат Б5 (240 х 170), 2021

    Книгата претставува сублимат на досегашните научни сознанија од истражувањата на авторот но и од севкупните истражувања за бронзеното и железното време на територијата непосредно на север од Егејското Море, од јадранскиот брег во Албанија до Црното Море во Бугарија. Таа е една целосно заокружена слика за културниот развиток на заедниците од таа територија, до нивното организирање во првите антички држави. Базирана е на...

Од трезорот на Охридската архиепископија

Белешки за светите твари и уметничките дела

Снежана Филипова

400 ден.

138 стр. / формат Б5 (240 х 170), 2021

   Книга за изгубеното и украденото богатство на македонската црква, за најзначајните уметнички дела, инсигнии и предмети на применетата уметност кои некогаш биле дел од трезорот на Охридската архиепископија, а денес се распрснати главно во неколку музеи во соседството. Книга за значајни примероци на црковен вез, реликвии, крипти, мали иконки, енколпиони..., но и за: раната црква во...

„За македонскиот XIX век“: радиоинтервјуа со Славчо Ковилоски

Славчо Ковичоски, Свето Стаменов

300 ден.

176 стр. / A5 формат (200x140)

Прочитај извадок

Книгата  содржи девет обемни авторизирани интервјуа со д-р Славчо Ковилоски, водени од новинарот на Македонското радио Сето Стаменов во рамките на програмата „Актуелно“, на теми поврзани со македонската книжевност и култура и, воопшто, со состојбите во Македонија од овој период.

Темите на интервјуата се разновидни и, меѓу другото, се однесуваат на Крсте Петков Мисирков и неговото место во...

Вовед во кинеската култура

   

  Је Ланг

  Џу Лиангџи

  300 ден.

  276 стр. / A5 формат (200 x 140), 2020

  Прочитај извадок


   Книгата е монографско илустирано издание за кинеската култура: Лао Це. Таоизам. Конфучиј. Конфучијанство. Сун Цу. Храмот на Небото. Филозофијата на животот. Еколошка естетика. Кинеското писмо. Свилата. Патот на свилата. Навигација. Големиот кинески ѕид. Забранетиот град. Теракотната армија. Будизам. Калиграфија. Древна уметност. Музика. Кинеско сликарство. Порцелан. Кинески градини...