Македоника Литера

Клучните концепти во кинеската мисла и култура, том 8

    150 ден.

    2016 стр. / А5 (200 х 140) / 2021

    Двојазично издание - на македонски и на англиски јазик.

   Целите на проектот се да објаснат концептите во кинеската мисла и култура кои ги одразуваат карактеристиките на традиционалната култура на земјата и начинот на размислување на кинескиот народ и кои ги отелотворуваат основните вредности на Кина; објективно и прецизно дефинирање на концептите во концизен, лесен за разбирање јазик; и да се овозможи да се раскаже кинеската приказна за да биде светот подобро информиран за националните услови, историјата и културата на Кина. Во проектот беа вклучени познати експерти, преку одбор на советници, експертска комисија и академски комитет, односно близу 90 познати експерти за литературата, уметноста, историјата, филозофијата и преведувањето. Проектот беше воден од издавачката куќа ФЛТРП во Пекинг во соработка со Универзитетот за странски студии во Пекинг.

   Секој том содржи по 100 клучни мисли, за кои се дадени концизни и прецизни објаснувања, а потоа се поткрепени со цитати поврзани со тие клучни мисли. Доминира старокинеската мудра мисла.

   Освен предговор на три јазици (македонски, кинески и англиски), секој том содржи и прилози: список на клучните мисли, куса хронологија на кинеската историја.

     *

   „Тој што е добродушен ги сака другите, а тој што има манири ги почитува другите. Тој што ги сака другите е сакан од другите, а тој што ги почитува другите е почитуван од другите.“ (Менциј)

Клучните концепти во кинеската мисла и култура, том 7

150 ден.

200 стр., / А5 (200 х 140) / 2021

   Двојазично издание - на македонски и на англиски јазик.

   Концептите, мислите, цитатите и појаснувањата се однесуваат на класичната кинеска филозофија, литературата, уметностите, културата, историјата и традицијата, односно серијата претставува своевиден сублимат за запознавање на кинеската цивилизација. Овие „Клучни концепти на кинеската мисла и култура“, всушност, го даваат клучот на прашањето зошто кинеската цивилизација е најдолгата жива...

На север од егејскиот свет

Драги Митревски

450 ден.

202 стр., формат Б5 (240 х 170), 2021

    Книгата претставува сублимат на досегашните научни сознанија од истражувањата на авторот но и од севкупните истражувања за бронзеното и железното време на територијата непосредно на север од Егејското Море, од јадранскиот брег во Албанија до Црното Море во Бугарија. Таа е една целосно заокружена слика за културниот развиток на заедниците од таа територија, до нивното организирање во првите антички држави. Базирана е на...

Од трезорот на Охридската архиепископија

Белешки за светите твари и уметничките дела

Снежана Филипова

400 ден.

138 стр. / формат Б5 (240 х 170), 2021

   Книга за изгубеното и украденото богатство на македонската црква, за најзначајните уметнички дела, инсигнии и предмети на применетата уметност кои некогаш биле дел од трезорот на Охридската архиепископија, а денес се распрснати главно во неколку музеи во соседството. Книга за значајни примероци на црковен вез, реликвии, крипти, мали иконки, енколпиони..., но и за: раната црква во...

„За македонскиот XIX век“: радиоинтервјуа со Славчо Ковилоски

Славчо Ковичоски, Свето Стаменов

300 ден.

176 стр. / A5 формат (200x140)

Прочитај извадок

Книгата  содржи девет обемни авторизирани интервјуа со д-р Славчо Ковилоски, водени од новинарот на Македонското радио Сето Стаменов во рамките на програмата „Актуелно“, на теми поврзани со македонската книжевност и култура и, воопшто, со состојбите во Македонија од овој период.

Темите на интервјуата се разновидни и, меѓу другото, се однесуваат на Крсте Петков Мисирков и неговото место во...