Македоника Литера

Крлевизми

Атанас Крлевски
(афоризми)
150.00 ден.

„Вистинскиот афоризам е вселена во капка вода, запишал Мартин Кесел, а меѓу страниците на оваа книга се наоѓа вистински водопад на мудрости.

Како што највредните палати се градат исклучиво од најцврстите градежни материјали, или како што најдоброто вино се прави само од најквалитетно грозје, така и оваа книга е збирка на „интелектуални наслади”. „Не е едноставно жанровски да се одредат овие ’монументални минијатури‘ на овој автор, зашто подеднакво им припаѓаат на сатирата, филозофијата и поезијата. ‘Искрите на духот’ на Крлевски се ‘лирика на интелектот’. Книгата консеквентно ја следи мислата на Марк Твен дека ‘правилно дозираните афоризми содржат минимум зборови, а максимум смисла’” (Александар Чотриќ).

Клучните концепти во кинеската мисла и култура том 3

  Група автори

  150 мкд

     Двојазично издание - на македонски и на англсики јазик.

    „Македоника литера“ овој проект го реализира во соработка со пекиншкиот издавач ФЛТРП, еден од трите најголеми кинески издавачи. Предвидено е проектот да има девет тома. „Македоника литера“ ќе ги објави и останатите три тома набргу по објавувањето на оригиналните изданија. Петте тома, освен на англиски, се преведени уште на повеќе од десет јазици, а во Кина и во некои земји веќе станаа...

Клучните концепти во кинеската мисла и култура том 2

  Група автори

  150 мкд

 

      Двојазично издание – на македонски и на англиски     јазик. Оваа серија ги содржи најсуштинските мисли, концепти и фрази кои во период од неколку милениуми ги создал кинескиот народ и кои и денес се од суштинско значење за кинеската филозофија, хуманистичкиот дух, начинот на размислување и вредностите.

...

Клучните концепти во кинеската мисла и култура том1

   Група автори

   

   150 мкд

 

    Двојазично издание – на македонски и на англиски јазик. Оваа серија ги содржи најсуштинските мисли, концепти и фрази кои во период од неколку милениуми ги создал кинескиот народ и кои и денес се од суштинско значење за кинеската филозофија, хуманистичкиот дух, начинот на размислување и вредностите.

...

Наведување на филозофија

   Матко Стршен

   150 мкд

   85 стр./ A5 формат (200x140)

 

 

    „Наведување на филозофија“ е обид за повторно промислување на дијалози во филозофијата кои се одамна веќе изгубени, а кои се водат помеѓу Филозофот и Нефилозофот за темелните вредности на филозофирањето, коишто и самата филозофија, од Сократ преку Хегел па до денешни дни, само површно ги субсумира преку фигурата на чевларот или поточно, кај Платон и, особено, Аристотел (Protreptikos) – преку фигурата на...