Македоника Литера

Наведување на филозофија

   Матко Стршен

   150 мкд

   85 стр./ A5 формат (200x140)

 

 

    „Наведување на филозофија“ е обид за повторно промислување на дијалози во филозофијата кои се одамна веќе изгубени, а кои се водат помеѓу Филозофот и Нефилозофот за темелните вредности на филозофирањето, коишто и самата филозофија, од Сократ преку Хегел па до денешни дни, само површно ги субсумира преку фигурата на чевларот или поточно, кај Платон и, особено, Аристотел (Protreptikos) – преку фигурата на владетелот.
 
          Со приказни и алегорија за најпознатите филозофски постулати и мислители, Матко Сршен ги прави поедноставни, блиски и разбирливи темелните вредности на филозофијата и за оние кои не се занимаваат со филозофијата. Ова е книга што наведува да се засака филозофијата.
 

Чуанг Це - БЕЗГРИЖНО ТАЛКАЊЕ

Чуанг Це

150 мкд

115 стр./ 170x120

      „Еднаш јас, Чуанг Це, сонував дека сум пеперутка – среќна пеперутка, која леташе задоволно наоколу без да биде свесна дека е Чуанг Це. Одеднаш, јас се разбудив и видов дека јас сум Чуанг Це.

      И јас сега не знам дали јас сум Чуанг Це кој сонуваше дека е пеперутка или сум пеперутка која сонува дека е Чуанг Це. А помеѓу Чуанг Це и пеперутката, несомнено, постои разлика. Ете тоа е она што се нарекува преобразба на нештата.“ Преобразбата на...

Анабаса

Ксенофонт

300 мкд,

224 стр./ A5 формат (200x140)

      Ксенофонт (о. 430-355 г. ст.е.) е еден од тројцата најголеми хеленски историографи (покрај Херодот и Тукидид) автори кои ги одбележуваат почетоците на хеленската, и на европската вештина на пишување историја. „Анабаса“е едно од најубавите негови дела и неодминлив извор за изучувањето на античкиот период. Во него авторот го опишува походот на персискиот принц Кир против сопствениот брат Артаксеркс, за превласт за персискиот...

Почетоците на кинеската цивилизација

Ли Чи

200 мкд.

186 стр. / A5 формат (200x140)

      По близу шест децении од поставувањето на темелите на кинеската археологија, сè уште во Кина доминираа размислувањата, постулатите и концепциите на Ли Чи (1896 – 1979).

      По дипломирањето, од елитната академија „Тсингхуа“ Ли Чи бил испратен во Соединетите Американ­ски Држави да студира психологија и социологија. Но таму тој се запознал со антропологијата и антрополошките книги и бил фасциниран од овој предмет, за кој претходно немал...

Конфучиј - ЛУН ЈИ (Мислења и беседи)

Конфучиј

200 мкд

205 стр./ 170x120

      „На петнаесет години кај мене се појави желбата за учење, на триесет јас веќе сам стоев, на четириесет немав никакви сомнежи, на педесет ја познавав Небесната волја, на шеесет знаев да раз­ли­кувам прав­да од неправда, на седумдесет можев да ги следам желбите на срцето без да отстапувам од правилата.“

      Вака го опишал својот живот еден од најголемите мисли­тели и мудреци на човечката цивилизација – Конфучиј. Неговото најпознато дело е...