Македоника Литера

Беседа на фауните том 1

Ристо Давчевски

Беседа на фауните – том 1

200 мкд

      Првиот том од досега непубликуваните басни на македонскиот писател Ристо Давчевски (1935-2009), како дел од триесетлогијата во десет тома со заеднички наслов „Беседа на фауните“, ги содржи неговите басни во стихови за млади и возрасни во три книги „Некоја чудна полтронија“, „Големата мајмунија“ и „Боса команда“, со предговор на Мито Спасевски.

      Овој авторски проект на Ристо Давчевски е оригинален и единствен: тој содржи 30 книги со 3000 басни, досега необјавени, распоредени во 10 тома и претставува исклучително богатство не само за македонската литература, туку и за светската. Имено, досега ниеден автор на басни во светот не оставил зад себе толку обемен опус на басни (најпознатите – Лафонтен има 12 книги и Езоп 600 басни, а Ристо Давчевски за време на својот 60-годишен творечки период напишал 6000 басни, од кои повеќето од половината не се објавени).

      Проектот на Давчевски „Беседа на фауните“ е создаван дваесетина години. Давчевски со него ги надрасна сите свои учители – европските баснописци, ја осмисли обновата на долговековната езопизација, й даде нов пулс, нов видик со нова димензија и во тој проект ја вткал душата на своето време со илјадници теми расфрлани низ целата планета. Низ емотивна и извонредна духовита умешност, завиена во апсолутната алузивна асоцијативност и со храбра воинствена сатиричност, ја означил ренесансната алинеја што му прилега на секое големо дело. Ова е проект кој на македонската басна й го дава приматот во европската и светската басна, а на авторот приматот на баснописец во европското книжевно милје.

      „Беседа на фауните“ е оригинален и по тоа што половината басни се посветени и на возрасните читатели, што...

Историјата на Скендербег

Одисе Грило

ИСТОРИЈАТА НА СКЕНДЕРБЕГ

200 мкд

      Делото од првата објава беше дочекано со високи оценки од страна на најпознатите албански писатели, неколку пати беше преобјавено во Тирана, Приштина и во Скопје.

      Беше преведено и на италијански јазик, а во 1998 година, од страна на Меѓународниот институт за проучување на книжевноста за деца, беше вреднувано како „едно од најдобрите дела на светската литература за деца, напишани во последната деценија“.

      Одисе Грило е...