Македоника Литера

Во срцето на птицата

Владо Димовски
Во срцето на птицата
100.00 ден. 

„Во срцето на птицата“, која е наградена со наградата „Ванчо Нико­лески“ за најдобра книга за деца и млади за 2004 година, е објавен избор од радиодрамското творештво за деца на Владо Димовски. Објавени се шест текста: монодрамата „Јас, дете!?“, радиопиеските „Во срцето на птицата“, „Трите петки, волкот и Зелениот“, „2041-та“, „Врапчето што знаеше да зборува“ и „Децата – огледало на родителите“. Сепак, тие не можат тесножанровски да се определат како радиопиеси, туку истовремено се и драмски текстови, што е веќе потврдено и со изведбата на некои текстови на театарската сцена.

 

Роден крај со срце

Саво Костадиновски
Роден крај со срце
120.00 ден.

Книгата содржи 45 кратки раскази, лирски и вдахновени и со теми од животот на современите печалбари, односно на младите генерации во македонската дијаспора.

Како што пишува Горјан Петревски во поговорот, расказите се со своја порака, а „пораките произлегуваат сами по себе од онаа исконска љубов на печалбарот кон своето родно огниште, за да му ја дадат насоката и на читателот, а секој расказ претставува ‘свечена воздишка’ која не може да го...

Тажното змејче

Симона Груевска Маџоска
Тажното змејче
120.00 ден.
         „Тажното змејче“содржи четириесетина песни и е наменета за децата со помала возраст.
Преку стиховите на оваа книга авторката суптилно навлегува во детскиот свет и обработува низа современи ситуации и проблеми, кои често на децата им изгледаат огромни.

Таа успева да им пристапи на овие аспекти од детското живеење со многу топлина и хумор. Со тоа прави проблемите со кои се судираат децата да се стават во реална рамка. Во таа...

Беседа на фауните том 1

Ристо Давчевски

Беседа на фауните – том 1

200 мкд

      Првиот том од досега непубликуваните басни на македонскиот писател Ристо Давчевски (1935-2009), како дел од триесетлогијата во десет тома со заеднички наслов „Беседа на фауните“, ги содржи неговите басни во стихови за млади и возрасни во три книги „Некоја чудна полтронија“, „Големата мајмунија“ и „Боса команда“, со предговор на Мито Спасевски.

      Овој авторски проект на Ристо Давчевски е оригинален и единствен: тој содржи...

Историјата на Скендербег

Одисе Грило

ИСТОРИЈАТА НА СКЕНДЕРБЕГ

200 мкд

      Делото од првата објава беше дочекано со високи оценки од страна на најпознатите албански писатели, неколку пати беше преобјавено во Тирана, Приштина и во Скопје.

      Беше преведено и на италијански јазик, а во 1998 година, од страна на Меѓународниот институт за проучување на книжевноста за деца, беше вреднувано како „едно од најдобрите дела на светската литература за деца, напишани во последната деценија“.

      Одисе Грило е...