Македоника Литера

Шведски народни приказни

200 мкд

Прочитај извадок

      Книгата „Шведски народни приказни“, претставува репрезентативен избор на народни приказни од оваа нордиска земји, карактеристична со својата митологија и историја.

      Како во сите национални приказни, така и овде може

да се препознаат некои мотиви од приказни на други земји, сите приказни сепак имаат свои специјални белези на шведската традиција и народно творештво.

      Книгата открива едно богатство на фантазија, хумор и поезија што во основа ја карактеризира богатата ризница на шведските народни приказни.

      Изданието ги содржи следните приказни: Момчето што го надјаде џинот, Малата Роса и Високата Леда, Принцот Анесидеј и Принцезата Месеримеј, Овчарчето и кралот на самовилите, Ласе, момоку мој, Шугавиот и Пинкел.

Просјакот Лука

Аугуст Шеноа

200 мкд

Прочитај извадок

      „Просјакот Лука“ (1879) е едно од најдобрите дела на највлијателниот и најплодниот хрватски писател од 19 век, Аугуст Шеноа. Првиот вистински хрватски романописец во ова дело се интересира за малите човечки судбини и мајсторски ги претставува општествените слоеви и состојби на своето време – третирајќи ги моралните односи меѓу социјалните слоеви и односите меѓу селото и градот.

      Во приказната има просјачка колиба, селска крчма...

Време на тивки разговори

Ан-Лиз Гробети

100 мкд

      Новелата за млади и возрасни „Време на тивки разговори“ (2001) е поетска проза за пријателството. Делото претставува ретроспективен опис на минатото, каде што нацизмот воопшто не е директно споменат, но е осудуван преку слики, метафори и со атмосферата што постепено станува сè потешка. Приказната ги нагласува улогата на јазикот и неговата манипулација што води до нетолерантност и до неприфатливост. Делото нуди интересна дихотомија меѓу поезијата, литературата...

УМЕЕШ ЛИ ДА СВИРКАШ, ЈОХАНА?

Улф Старк

УМЕЕШ ЛИ ДА СВИРКАШ, ЈОХАНА

150 мкд

     Едниот од двата главни лика во приказната, исто така, се вика Улф. Неговиот другар Бера посакува да има дедо. Ама Улф не е Улф ако не е голем другар, па за среќа на својот другар, знае каде може да најде дедо. Го најдоа најдобриот. Дедо, кој го направи најубавиот летачки змеј. И, кој умееше да свирка – нешто што Бера, најмногу од сè, посакува да научи.

      Умееш ли да...

Без татковина

Јохана Шпири

150 мкд.

144 стр./ A5 формат (200x140)

      „Без татковина“ е лирски раскажана приказна за животот на младото момче Рико, кое има виолина, но нема татковина. Тоа е вљубено во својата виолина и во својот роден крај. Неговото мало селце се наоѓа во високите и прекрасни предели на Алпите.

      Кога ќе се симне по стрмниот планински пат, веќе е во друга земја, затоа што ја минува граница на својата татковина. Живее и на едната и на другата страна на границата. Неговиот...