Македоника Литера

Весел зоо парк

Киро Донев

200 мкд

трето издание

 96 стр., 240 х 170 мм, 2023 г.

 

      Кога главните јунаци – животните ќе се развеселат и ќе ги покажат сите итроштини во згодите и незгодите во веселиот зоо парк, а уште ако сето тоа е раскажано од Киро Донев, тогаш младиот читател добива првокласно четиво.

       И оваа, како и повеќето од четириесетте книги на Киро Донев, е наменета за деца од помала возраст – од пет до дванаесетгодишна возраст. И овде, како што е карактеристично за него во некои прозни дела, раскажува во рима, со стихувани реченици и неговата проза се доживува како своевидна поезија во проза, исполнета со инвентивен хумор. Киро Донев има свој препознатлив стилско-лексички исказ, духовит и динамичен ритам со рима и во македонската литература има високо реноме на голем мајстор на прозата за деца од мала возраст.

      Книгата е илустрирана со цртежи на Ленче Тосева, а ова дело на Донев е објавено на украински и на бугарски јазик.

Руски народни приказни

250 мкд

      Овој избор содржи 31 познати руски народни приказни, првенствено фантастични приказни, басни и битови приказни.

      Светот на руските народни приказни е необичен и прекрасен, а при секоја средба со него впечатливи се волшебните фантазии на народниот раскажувач. Тие го воодушевуваат читателот – љубител на народните приказни, без оглед на возраста, младиот читател го учат на чесност и добрина, ја поттикнуваат мечтата, а со својата едукативност ја истакнуваат страната на...

Шведски народни приказни

200 мкд

Прочитај извадок

      Книгата „Шведски народни приказни“, претставува репрезентативен избор на народни приказни од оваа нордиска земји, карактеристична со својата митологија и историја.

      Како во сите национални приказни, така и овде може

да се препознаат некои мотиви од приказни на други земји, сите приказни сепак имаат свои специјални белези на шведската традиција и народно творештво.

      Книгата открива едно богатство на фантазија, хумор и поезија што во...

Просјакот Лука

Аугуст Шеноа

200 мкд

Прочитај извадок

      „Просјакот Лука“ (1879) е едно од најдобрите дела на највлијателниот и најплодниот хрватски писател од 19 век, Аугуст Шеноа. Првиот вистински хрватски романописец во ова дело се интересира за малите човечки судбини и мајсторски ги претставува општествените слоеви и состојби на своето време – третирајќи ги моралните односи меѓу социјалните слоеви и односите меѓу селото и градот.

      Во приказната има просјачка колиба, селска крчма...

Време на тивки разговори

Ан-Лиз Гробети

150 мкд

 

    Новелата за млади и возрасни „Време на тивки разговори“ (2001) е поетска проза за пријателството. Делото претставува ретроспективен опис на минатото, каде што нацизмот воопшто не е директно споменат, но е осудуван преку слики, метафори и со атмосферата што постепено станува сè потешка. Приказната ги нагласува улогата на јазикот и неговата манипулација што води до нетолерантност и до неприфатливост. Делото нуди интересна дихотомија меѓу поезијата, литературата...