Македоника Литера

Слепиот музичар

Владимир Короленко

200 мкд.

164 стр./ A5 формат (200x140)

Прочитај извадок

      Во „Слепиот мизучар“  авторот го поставува прашањето: што е човечката среќа? На едноставното прашање одговорот не е едноставен. Короленко суптилно, чекор по чекор, како вистински психолог, проникнува во светот на својот главен херој кој е роден слеп.

      Тој живее во тесен и ограничен свет, лишен од радоста на светлината и шаренилото на боите. Може ли човекот роден со инвалидитет, лишен од некое важно сетило или орган во целост да го живее животот и да се оствари на секое поле од животот? Како може слепиот човек да знае по кој пат да тргне кога многу често и оној што гледа не го избира вистинскиот пат? Тежок е патот за самосознавање и патот до среќата на слепиот главен лик, „во потрагата по светлината“...

      Владимир Галактионович Короленко (Житомир, 1853 – Пол­та­ва, 1921) е руски писател, публицист и новинар со украинско-полско потек­ло. Автор е на повеќе прозни дела. Како поддржу­вач на популизмот бил прогонуван и затворан. Бил голем хума­нист и популарен писател и општественик за време на својот живот. Времето на неговиот живот во руската литература и општественост е познато и како „епоха на Короленко“. Неговото творештво станало симбол на совеста и угледот на епохата уште за време на неговиот живот. Благодарение на својата вештина за набљудување и умешноста да ги разбере луѓето, писателот инспи­­рацијата за своите дела ја црпел од реалните случувања. Короленко, пред сè, е писател – хуманист.

      Во делата на В. Короленко преовладуваат лирски мотиви и поетски пејзажи, но човечките чувства секогаш се во преден план. Преведен е на многу јазици, а некои од неговите дела се екранизирани, меѓу кои и неговото...

Училишен театар

Киро Донев

(трето издание)

250 мкд

158 стр./ A5 формат (200 x 140), 2022

      Книгата содржи близу четириесет пиески (едночинки) за деца, со теми од животот на современо дете: домот, училиштето, улицата, детската игра, природата... Покрај децата јунаци (главни и споредни), во пиеските се сретнуваат и „претставници“ на животинскиот и растителниот свет, но и птиците, инсектите и таквите мали-големи нешта од секојдневјето кои човекот не ги забележува многу, а се многу важни во животот и на...

Јамболија што лае

Киро Донев

200 мкд

Прочитај извадок

      Книгата е роман сказна, во кој животните зборуваат, а главни ликови се домашни миленици – куче и маче, но и еден пензиониран зообиолог, неговата сопруга, која е учителка, и нивното внуче.

       Во овој роман-сказна, сѐ се случува меѓу сонот и јавето. Авторот детето го вооружува со фантазија, со ведар творечки дух и со здрава чувствителност. Така ќе може да види и слушне сѐ што прават и зборуваат јунаците од страниците на сказната. И од првата до...

Весел зоо парк

Киро Донев

200 мкд

трето издание

 96 стр., 240 х 170 мм, 2023 г.

 

      Кога главните јунаци – животните ќе се развеселат и ќе ги покажат сите итроштини во згодите и незгодите во веселиот зоо парк, а уште ако сето тоа е раскажано од Киро Донев, тогаш младиот читател добива првокласно четиво.

       И оваа, како и повеќето од четириесетте книги на Киро Донев, е наменета за деца од помала возраст – од пет до дванаесетгодишна возраст. И овде...

Руски народни приказни

250 мкд

      Овој избор содржи 31 познати руски народни приказни, првенствено фантастични приказни, басни и битови приказни.

      Светот на руските народни приказни е необичен и прекрасен, а при секоја средба со него впечатливи се волшебните фантазии на народниот раскажувач. Тие го воодушевуваат читателот – љубител на народните приказни, без оглед на возраста, младиот читател го учат на чесност и добрина, ја поттикнуваат мечтата, а со својата едукативност ја истакнуваат страната на...