Македоника Литера

Бугарски народни приказни

БУГАРСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗНИ

200 мкд

184 стр./A5 формат (200x140)

Книгата содржи 32 народни приказни, избрани од богатиот опус обработени приказни на Ангел Каралијчев, кој во бугарската литература е познат како голем мајстор на авторизирани приказни, легенди и сказни за деца. Во неговите

приказни централно место зазема карактерно-етичката проблематика, при што доминира доброто како смисла и како цел на човековиот живот. Познат е како слаткоречив, суптилен и луциден раскажувач за кого светот на детето е и останува најголемиот простор за творештвото. Тој е живописецот на бугарската литература, а лирско-експресивниот слог, сликовитиот јазик и психолошкиот мотив на дејството, на постапките и на доживувањата го издигнуваат во најдобар раскажувач во бугарската литература за деца.

Неговите книги се преобјавувани во големи тиражи во Бугарија, но и се преведувани на други јазици. Доминантен мотив во изборот на приказните на ова издание на македонски јазик е народната мудрост.

Приказни за добра ноќ од цел свет

ПРИКАЗНИ ЗА ДОБРА НОЌ ОД ЦЕЛ СВЕТ

раскажани од Киро Донев

250 мкд

203 стр./ A5 формат (200x140)

Книгата содржи избрани народни приказни од земјите и народите од сите меридијани на Земјината топка.

Нив ги раскажувале луѓето, со години, со децении, со векови, оделе од колено на колено, сѐ дури не се нашол некој да ги запише, за да состанат до денешен ден, и ете, да се најдат и меѓу кориците на оваа книга, и натаму да се читаат и раскажуваат. Приказните во оваа книга се адаптирани за...

Приказни од куќичката на дрво

Киро Донев

250 мкд 

188 стр./ A5 формат (200x140)

„Приказни од куќичката на дрво“ од Киро Донев, која е обликувана со илустрации на Миле Топуз, содржи куси раскази, кои, иако поделени во шест циклуси, оформуваат тематска и структурна целина и се наменети за деца од помала возраст – од седум до дванаесетгодишна возраст.

Секоја приказна е раскажана со рима, со стихувани реченици и може да се доживува како своевидна поезија во проза. Со тоа, и во оваа книга Киро Донев е доследен на...

Бумбарчиња

Јан Карафијат

БУМБАРЧИЊА 

150 мкд

 

Јан Карафијат (1846–1929) е чешки евангелистички свеште­ник и писател. Во литературата се појавува со приказната за деца „Бумбарчиња: за мали и големи деца“, 1876. Благодарение на рецензијата на Густав Гама Јарош, во списанието „Час“, првото издание на „Бумбарчиња“ било распродадено веднаш, а во 1894 била издадена повторно. Така, од 1876 до 1980 година „Бумбарчиња“ доживеале 79 изданија. Во оваа приказна за деца Карафијат главно ја изразува...

110 Улици

Малгожата Гутовска – Адамчик

200 мкд

238 стр./ A5 формат (200x140)

      Романот претставува лесно и интересно четиво за животот и доживувањата на двајцата браќа - шеснаесетгодишниот Михал и дванаесетгодишниот Миколај, жители на Варшава. Главниот јунак Михал е момче кое живее безгрижен живот, меѓу другарите, родителите и наставниците е препознатлив како несериозно дете.

      Тој се интересира за супкул­турната сцена, слуша хип-хоп, црта графити и вози скирол. Авторката вешто го...