Македоника Литера

Домашни правила

Оља Савичевиќ Иванчевиќ
ДОМАШНИ ПРАВИЛА
100,00 ден. 

Книгата со лирски записи „Домашни правила“ на хрватската писателка Оља Савичевиќ Иванчевиќ, беше прогласена за најдобра книга во хрватската поезија во 2007 година.

Домашни правила доживеа три изданија во Хрватска, едно во Србија, а е објавена и на шпански јазик.

За Домашни правила Марко Погачар пишува:

„Поезијата на Оља Савичевиќ Иванчевиќ донесува суптилна археологија, интима, на анегдотата, запаметениот детаљ, чувст­во­то или пронајдениот и одамна загубениот предмет на втеме­ле­ни асоцијативни низи на органското сеќавање, филигрански испле­тени како траги на ползавци на одамна напуштена куќа.

Овие лирски фрагменти, речиси со прозен слог, дури и тогаш кога со манифестно имагинарно преместување ќе го напуш­тат првобитниот интимен простор и време, ќе го вклучат новостекнатото оживеано искуство во единствено на повисок ред и целина кои остануваат секогаш отворени и динамични, нико­гаш довршена поетичка творба.“

Оља Савичевиќ Иванчевиќ (Сплит, 1974) е современа хрват­ска писателка. Пишува поезија и проза и е едно од најза­бележителните и најнаградуваните имиња во најновата хрватска литература.

Автор е на поетските книги: Ќе биде страшно кога ќе порас­нам (1988), Вечни деца (1993), Женско писмо (1999), Puzzlerojc (2006), Домашни правила (2007); книгите со раскази Да го насмееш кучето (2006) и романот Адио каубоју (2010).

Добитник е на наградата за проза „Прозак“, на првата награда „Ранко Маринковиќ“ за кус расказ, на наградата „Киклоп“ за најдобра поетска книга – за Домашни пра­­вила, а за романот Адио каубоју е наградена со наградата на Т-портал...

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Владимир Илиевски

100 мкд

94 стр./125x180

Оваа книга на Владимир Илиевски претставува провокативно, свежо и, пред сѐ, привлечно поетско дело во кое се „анализираат“ фундаменталните точки на поезијата како естетска практика. Таа е

јасна потврда дека поетот има целосно изграден личен став за местото на творецот и на творештвото во современиот свет. Поетската книга Лични податоци е показател дека авторот доследно и постојано ја гради и доградува својата поетика. Таквиот творечки...

Сто без една песна

(поетска антологија - трилогија)
Приредувач: Светлана Христова Јоциќ
300.00 ден.

473 стр. / 230x130

       „Сто без една песна“, во избор и предговор на Светлана Христова Јоциќ, содржи три тематски избори од македонската поезија, а во секој од нив има по 99 љубовни, необични (очудни) и нај песни (или вкупно 297 песни). Всушност, тоа е трилогија од поетски антологиски избори насловени: „Сто без една љубовна песна“, „Сто без една очудна песна“ и „Сто без една нај песна“.

Во трилогијата...

Песни од Келн

Саво Костадиновски

150 мкд

       „Оваа збирка е пишувана во Келн и за Келн, градот во којшто живеам над 40 години и за кој веќе одамна имам кажано дека е мојата втора поетска татковина... Келн е градот кој го сметам и за појдовна точка кон сите страни на светот, од која неброено пати сум отпатувал и сум се враќал.“ (Авторот)

Пред вратата на сонот

Сузана Ѓорушевска

200 мкд

      Во „Пред вратата на сонот“, Сузана Ѓорушевска пишува со искрен и исповеден тон, повремено роман­ти­чен и со уверлив исказ. Во нејзината поезија има чувства, има лирика, има метафора, но има и порака.

      Тематскиот опсег на нејзините творби се движи од интимните и љубов­ни исповеди до патриотските, историските и родно­крајните лирски дискурси. Својот поетски исказ го надополнува и со ликовниот „јазик“ – со своите цртежи, преку кои исто така ги пренесува...