Македоника Литера

Ѓубре

Војќех Кучок
200 мкд.

131 стр./ A5 формат (200x140)

(Добитник на највисоката награда во Полска НИКЕ)

      Бестселер, неколкупати наградуван роман и преведен на 15 јазици.

      „Ѓубре“, кој има поднаслов „Антибиографија“, е сурова приказна за трагедијата на едно дете, за семејната бруталност, страдањето и тешкото детство. Во хуморот има тага, во трагедијата – комедија, во гротеската – фарса. Во спомените од детството се патува по пеколот, а не по чудесните предели на фантазијата и сеќавањата.

      „Ѓубре“ е историја на семејниот пекол, раскажана од дете кое сето тоа веќе го има зад себе, но од некакви причини не престанува да биде дете. Романот е студија за семејната патологија раскажана на фасцинантен начин од сопственото искуство на писателот.

      Кучок поседува необичен нараторски талент, кој му овозможува да ги раскажува наједноставните или најсуровите настани на фасцинантен начин. Тој умешно ги меша стиловите, се служи со неологизми, дијалект, ги контаминира фразеологизмите и поговорките. Исто така авторот преку употребата на разговорен јазик (не секогаш ослободен од јазичните грешки), вулгаризми и дијалект, со изразити разновидни конструкции на ликовите создава автентична слика за општеството. Микрокосмосот на семејството претставува слика на индустрискиот регион на Полска, во кој општествената позиција често се постигнува со сила и бескомпромисност, понекогаш дури и во однос на најблиските.

      Нарачај

Анастасиа

Далибор Шимпрага

250 мкд.

286 стр./A5 формат (200x140)

     

   Награда „Т-портал” за најдобар роман во Хрватска во 2008 година  Роман со неколку паралелни приказни, едната директно поврзана со Македонија, а во другите секогаш се наѕира темата Македонија...

      „Немам `роднински` врски со споменатите места, романот не е автобиографски. Мене ми беше важно приказната во еден дел да има врска со Македонија, значи, не со некоја неименувана словенска земја на Балканот. Македонија нам од...

Нигде, одникаде

Беким Сејрановиќ

300 мкд.

230 стр./ A5 формат (200x140)

Награда „Меша Селимовиќ” за најдобар роман објавен во 2008 година на подрачјето на Босна и Херцеговина, Хрватска, Србија и Црна Гора

      Автобиографска приказна за осаменото растење во разни културни светови и за потрагата по идентитетот.

      Главниот јунак често го менува местото на живеење и често се сели. Расте во Босна, тинејџерските години ги минува во Хрватска, а потоа заминува во егзил во Норвешка. Се обидува да...

Пустини

Раде Јарак

120 мкд.

144 стр./A5 формат (200x140)

Награда „Јутарњи лист“ за најдобра прозна книга во Хрватска во 2009 година

       Пустини ги содржи и фикцијата и автобиографијата. За него авторот вели дека е сиот негов живот.

      Тоа е роман хибрид, кој излегува од класичните дефинирања на жанрот. Тоа е роман во којшто стварноста ја отвора потсвеста и во којшто се испреплетени стварното и фикцијата, субјектот и објектот, со извонредно сугестивни описи на амбиентот и на...

Во што се вљубувамe

Роман Симиќ

250 мкд.

181 стр./A5 формат (200x140)

Награда „Јутарњи лист” за најдобра прозна книга во Хрватска во 2005 година

      Книга за сладокусци, за читатели со вкус за висока естетика. Сè уште меѓу најчитаните во Хрватска, преведена на неколку јазици.

      Книгата содржи несекојдневни возбудливи приказни за љубовта, за растењето и семејниот живот, за градското секојдневје и за изненадувачките настани кои на јунаците во овие раскази им ја менуваат сликата на нивниот живот. Тоа се...