Македоника Литера

Седум стравови

Селведин Авдиќ

200 мкд.

158 стр./ A5 формат (200x140)


(Најдобра книга во БиХ во 2010)

      Романот „Седум стравови“ е одлично оценет од книжевната и новинската критика. Веднаш по објавувањето беше многу фален дури и наречен ремек-дело, „бомба од книга, ретко четиво со извонредно градена атмосфера“, „најдобра раскажувачка проза во Босна во 2010“...

      Почнува со булгаковски тип на фантастика во која нема јасни граници меѓу рационалното и ирационалното, но романот е пример на ненаметливо спојување на жанрови, и има вешт спој на демонски, енигматични, фантастични, љубовни и воени теми.

      Романот е напнат и ни малку „лесен“ роман, кој повеќе од успешно и сосема неизнасилено ги спојува енигмата, фантастиката и љубовната тема, надминувајќи ги првичните очекувања на читателот. Во него е раскажана приказна за човековите стравови и ужаси. Приказната започнува движејќи се во насока на љубовна, односно по постљубовна фабуларна линија каде што главниот јунак по заминувањето на сопругата, осаменоста и деветмесечната депресија помината в кревет конечно се исправа, и соочувајќи се со своите стравови се обидува да зачекори во нешто што се нарекува нормален живот, додека понатаму, малку неочекувано, но без да ја напушти таа фабуларна линија, туку надополнувајќи ја и усложнувајќи ја, се отвора во насока на фантастичното во кое нема цврста граница помеѓу ирационалното и рационалното.

      „Станува збор за многу силно дело кое во конвенционална раскажувачка рамка вклопува фантастични и подмолно гротескни елементи, со што постигнува своевидна несведливост и неразрешливост како во филмовите на Дејвид Линч.“ (Јерко Бакотин, Хрватско радио)

      „Седум стравови“ е роман со сложен жанровски состав...

Вашето Височество Животно

Вјачеслав Купријанов

Вашето Височество Животно

200 мкд 

      Во романот Купри­јанов се зафаќа со цивилизациските и антицивили­за­ци­ски­те димензии на човештвото, односно на нечовештвото.

      Тоа е роман на пародијата и алузијата. Во него е опишано тоталното оѕверување или оживотно­ру­вање, а во пародиска смисла тоа е очовековување на животин­скиот свет – процес што, како што пишува авторот, во современото време оди кон својот побе­­доносен крај. Во Русија романот е окарактеризиран...

Пишувачот

ПИШУВАЧОТ
(на Берхард Шлинк)
Антологија на современа епистоларна проза
Приредувач: Весна Мојсова – Чепишевска

200 мкд

      Во антологијата на современата епистоларна проза „Пишувачот“, приредена од Весна Мојсова – Чепишевска, се застапени: Татјана Кокаљ и Јана Коларич (Словенија),

      Јопана Шчепковска, Јануш Леон Вишневски, Јежи Сосновски, Хана Ковалевска (Полска), Ренато Баретиќ (Хрватска), Азриел Библиович (Колумбија), Русана Бардарска (Бугарија), Anna Dassialgo / Гордана Влаиќ...

Песната на воинот

Артур Лундквист

300 мкд.

270 стр./ A5 формат (200x140)

       Преведен на повеќе јазици. Приказната го следи кралот од лулката во Македонија до гробот, преку сите решавачки настани за време на неговиот освојувачи поход.

       Ги опишува и политичките состојби и животната приказна на големиот крал. Дава сестрана и избалансирана слика за големиот освојувач, без да го возвишува или потценува, ги прикажува неговите компликувани пориви, свесните и потсвесните димензии, доближувајќи го на...

Селани од островот

Аугуст Стриндберг

300 мкд.

161 стр./ A5 формат (200x140)

      Романот „Селани од островот“ е едно од најпопуларните дела на шведскиот класик.

      Приказната за Карлсон и мадам Флод се одвива низ психолошки истенчена и драматуршки изострена визура, а претставува и здрав, хумористичен опис на животот во Стокхолмскиот архипелаг. Романот од првата до последната страница е пишуван со мајсторски стил, како добар пример за Стриндберговата јазична вештина, којашто низ целото дело се движи со...