Македоника Литера

МОРА ДА РАЗГОВАРАМЕ

Тања Мравак

МОРА ДА РАЗГОВАРАМЕ

150 мкд

Награда „Јутарњи лист“ за 2010

      „Мора да разговараме“ е дебитантска книга на Тања Мравак, која освен што ја доби наградата на „Јутарњи лист“, веднаш, како ретко која книга во последните години во хрватската литература, доби бројни и позитивни одгласи од критиката.

      Таа е книжевното изненадување во Хрватска во 2011 година, не само со добивањето на таа награда, туку за критиката и пред добивањето на наградата – за кусо време се јавија десетина литературни критичари од Хрватска и од поранешните југословенски простори.

      Непосредно пред да биде прогласена за најдобро прозно дело, „Мора да разговараме“ се закити и со наградата „Славиќ“ на Друштвото на хрватските писатели за најдобра дебитантска книга, а потоа и наградата „Слободна Далмација“ за книжевност за 2010 година.

      Најсуштинската поврзувачка алка на петнаесетте раскази во „Мора да разговараме“ е мотивско-тематската одредница разговорот. Дијалозите се основниот елемент, но за раскажувачкиот ефект особено важни се молчењето, расеаноста, ’разминувањето‘ на соговорниците, тишината и паузи¬те, мачните реплики, мрморењето... во разговорите. Со неразбирањето во разговорите е прикажано неразбирањето во секојдневниот живот, во обичните ситуации кои потоа необично завршуваат или ескалираат и се претвораат во судир. Тања Мравак раскажува за невротичните ситуации во секојдневјето, за обичните луѓе во обичните ситуации, најчесто во периодот откако завршила вљубеноста и треба да се премине во постојаност на љубовта. Дијалозите им даваат драмска сила на расказите и низ нив уверливо се изградени ликовите. Јунаците во расказите на Тања Мравак се обични луѓе фатени во мачни ситуации на секојдневјето, кои се наоѓаат во...

Мирна улица, дрворед

Нада Гашиќ

250 мкд 

257 стр./ A5 формат (200x140)

      За својот прв роман Мирна улица, дрворед Нада Гашиќ е добитник на Наградата „Славиќ“ на Друштвото на хрватските писатели за најдобро дебитантско дело на годината, а за својот втор роман Вода, пајажина е наградена со престижната Награда на Град Загреб и со највисоката државна награда во културата „Владимир Назор“ за најдобро книжевно остварување во 2010 год.

      Делата на Гашиќ беа во финале и на неколку други награди. Освен...

Седум стравови

Селведин Авдиќ

200 мкд.

158 стр./ A5 формат (200x140)


(Најдобра книга во БиХ во 2010)

      Романот „Седум стравови“ е одлично оценет од книжевната и новинската критика. Веднаш по објавувањето беше многу фален дури и наречен ремек-дело, „бомба од книга, ретко четиво со извонредно градена атмосфера“, „најдобра раскажувачка проза во Босна во 2010“...

      Почнува со булгаковски тип на фантастика во која нема јасни граници меѓу рационалното и ирационалното, но романот е пример на...

Вашето Височество Животно

Вјачеслав Купријанов

Вашето Височество Животно

200 мкд 

      Во романот Купри­јанов се зафаќа со цивилизациските и антицивили­за­ци­ски­те димензии на човештвото, односно на нечовештвото.

      Тоа е роман на пародијата и алузијата. Во него е опишано тоталното оѕверување или оживотно­ру­вање, а во пародиска смисла тоа е очовековување на животин­скиот свет – процес што, како што пишува авторот, во современото време оди кон својот побе­­доносен крај. Во Русија романот е окарактеризиран...

Пишувачот

ПИШУВАЧОТ
(на Берхард Шлинк)
Антологија на современа епистоларна проза
Приредувач: Весна Мојсова – Чепишевска

200 мкд

      Во антологијата на современата епистоларна проза „Пишувачот“, приредена од Весна Мојсова – Чепишевска, се застапени: Татјана Кокаљ и Јана Коларич (Словенија),

      Јопана Шчепковска, Јануш Леон Вишневски, Јежи Сосновски, Хана Ковалевска (Полска), Ренато Баретиќ (Хрватска), Азриел Библиович (Колумбија), Русана Бардарска (Бугарија), Anna Dassialgo / Гордана Влаиќ...