Македоника Литера

Мирна улица, дрворед

Нада Гашиќ

250 мкд 

257 стр./ A5 формат (200x140)

      За својот прв роман Мирна улица, дрворед Нада Гашиќ е добитник на Наградата „Славиќ“ на Друштвото на хрватските писатели за најдобро дебитантско дело на годината, а за својот втор роман Вода, пајажина е наградена со престижната Награда на Град Загреб и со највисоката државна награда во културата „Владимир Назор“ за најдобро книжевно остварување во 2010 год.

      Делата на Гашиќ беа во финале и на неколку други награди. Освен со награди, овие романи беа високо вреднувани и од книжевната критика. Тие се меѓу најактуелните и највредните дела во најновата хрватска литература.

      „Мирна улица, дрворед“ е роман кој обединува неколку жанрови, со модернистички и вешт пристап во градбата, и со третирање на современи проблеми. Има хумористични и иронични елементи, испишан е духовито и со уверливи дијалози и псевдодокументарни елементи. „Романот на Нада Гашиќ Мирна улица, дрворед ги портретира жителите на една улица и дава ведута на Загреб, град со метрополитска разноликост и со исклучителен  провинцијализам, лицемерие и суровост - толку добро и уверливо што ќе посакате да се иселите од него, и покрај мирот и дрворедот. Сепак, сите градови се слични, животот главно се одвива засолнет во становите . Проблем е кога ’улицата‘ ќе почне да влегува во становите. Без чукање.“ (Круно Локотар)

      Нарачај

Седум стравови

Селведин Авдиќ

200 мкд.

158 стр./ A5 формат (200x140)


(Најдобра книга во БиХ во 2010)

      Романот „Седум стравови“ е одлично оценет од книжевната и новинската критика. Веднаш по објавувањето беше многу фален дури и наречен ремек-дело, „бомба од книга, ретко четиво со извонредно градена атмосфера“, „најдобра раскажувачка проза во Босна во 2010“...

      Почнува со булгаковски тип на фантастика во која нема јасни граници меѓу рационалното и ирационалното, но романот е пример на...

Вашето Височество Животно

Вјачеслав Купријанов

Вашето Височество Животно

200 мкд 

      Во романот Купри­јанов се зафаќа со цивилизациските и антицивили­за­ци­ски­те димензии на човештвото, односно на нечовештвото.

      Тоа е роман на пародијата и алузијата. Во него е опишано тоталното оѕверување или оживотно­ру­вање, а во пародиска смисла тоа е очовековување на животин­скиот свет – процес што, како што пишува авторот, во современото време оди кон својот побе­­доносен крај. Во Русија романот е окарактеризиран...

Пишувачот

ПИШУВАЧОТ
(на Берхард Шлинк)
Антологија на современа епистоларна проза
Приредувач: Весна Мојсова – Чепишевска

200 мкд

      Во антологијата на современата епистоларна проза „Пишувачот“, приредена од Весна Мојсова – Чепишевска, се застапени: Татјана Кокаљ и Јана Коларич (Словенија),

      Јопана Шчепковска, Јануш Леон Вишневски, Јежи Сосновски, Хана Ковалевска (Полска), Ренато Баретиќ (Хрватска), Азриел Библиович (Колумбија), Русана Бардарска (Бугарија), Anna Dassialgo / Гордана Влаиќ...

Песната на воинот

Артур Лундквист

300 мкд.

270 стр./ A5 формат (200x140)

       Преведен на повеќе јазици. Приказната го следи кралот од лулката во Македонија до гробот, преку сите решавачки настани за време на неговиот освојувачи поход.

       Ги опишува и политичките состојби и животната приказна на големиот крал. Дава сестрана и избалансирана слика за големиот освојувач, без да го возвишува или потценува, ги прикажува неговите компликувани пориви, свесните и потсвесните димензии, доближувајќи го на...